Site İçi Google Destekli Detaylı Arama Motoru

Foseptik Çukur Nedir ?

Foseptik Çukur Nedir ?

Pis su kanalizasyon hattının bulunmadığı yerlerde yer altına inşa edilen bina pis su giderlerinin geçici olarak depolandığı yerdir . Septik tank olarakta adlandırılır.

Kırsal köy yerlerinde çoğunlukla foseptik kullanılır.

Foseptik Çukurlar dolduğu zaman vidanjör yardımı ile başka uygun bir yere tahliye edilir.

Foseptiklerde sızdırmaz ön artıma haznesi vardır burada çökebilir veya yüzebilir katı ve sıvı maddelerin atık sudan ayrılması sıvı kısmın havuzdan çıkışından önce organik maddenin bekletilmesi ve çürümesine imkân vermek üzere tasarlanır.

Yağmur suları hiçbir şekilde foseptiğe verilmez .

Foseptikler, şehir şebeke suyuna bağlı veya şebeke suyu olmadığı halde bol su kullanan binalar için uygulanır. Buna binaların bütün atık sulan verilebilir. Foseptikten çıkan atık suların giderilmesi zorluklara neden oluyorsa o zaman foseptiğe yalnızca hela bağlantısı yapılır.

1 Akarsuların kirlenmesine neden olabilecek tesisat yapılması yasaklanmıştır.(Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 242)
2 Belediyelerce yaptırılmış kanalizasyon tesislerinin sakıncası olmadığı kabul edilmedikçe ve onaylanmadıkça akarsulara akıtılması yasaktır. (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 244)
3 Teknik hususlar çerçevesinde mecra içeriklerinin imhası için kullanılacak alanların konutlardan uzakta olması ve başka amaçlar için kullanılmaması gerekmektedir. (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 244)
4 İnsan atıklarının her çeşit tarım işlerinde gübre olarak kullanılması yasaktır.(Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 245)
5 Her türlü atıklarla, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamına boşaltılması yasaktır. (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 26/D)
6 Kanalizasyon ve umumi arıtma tesisleri yapılıncaya kadar Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Alt Yönetmelikte belirtilen arıtım tesislerine ve çukurlara bağlantı yapmayanlara iskan müsaadesi verilmez.
(Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Alt
Yönetmelik, 3)

 Ruhsat Projelerinde kullanabileceğiniz fosoptik çukur hesabını indirmek için 

Yorum Gönder

4 Yorumlar

Teşekkür ederim