Site İçi Google Destekli Detaylı Arama Motoru

Yangın Hidrolik Hesabı Hakkında

Yangın hidrolik hesabı nedir ?
Yangın Hidrolik hesabı yönetmeliklerin belirlediği sınır çercevesinden aşağı olmayacak şekilde bir binanın yangın anında korunabilmesini sağlayacak pompa debisini belirleyebilmek için izlenen hesap yoldur.

Türkiyede BYKHY yönetmeliğine göre yapıldığı takdirde hiçbir kurum ve kuruluş sizi başka yaptırımlara zorlayamaz.  Yatırımcı özel olarak istiyor ise diğer ülkerin standartlarına göre yapabilirsiniz. Bu yazımda BYKHY göre ilerleyecektir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik = BYKHY

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

Yangın Hidrolik Hesabının Yapılabilmesi için ilk önce yangın sınıfının belirlenmesi gerekir.

BYKHY dan Ek-1/A , Ek-1/B ,  Ek-1/C Tablolarına bakılır buradan yangın sınıfı seçilir.


Yangın sınıfı belirlendikten sonra koruma alanı seçilir Ek-8/B.

Koruma Alanı Nedir ?

Koruma alanı yangın sınıfı belirli olan  binada  yangının yayılma alanına bağlı açılacak sprink alanıdır. Bu şu demektirbir binada yangın çıktığı anda yağmurlama başlıklarının hepsi açılmaz yangın çıkan bölgede yağmurlama başlıkları açılır bu açılacak sprink sayısınıda Ek-8/B tablosundan belirlenir.Ek-8/B tablosundan orta tehlike-1 sınıfı için koruma alanı 72 m².

1 Sprink   Düşük ve Orta Tehlikede  : 12 m²  (4x 3 mt) .   Yüksek Tehlike Sınıfında : 9 m². (3x 3 mt)
 şeklinde tasarlanır.

Aşağıdaki madde 96 nın açıklamasına ilişkin 1 hacim 21 m² geçmiyor ise Düşük Tehlike ve Orta Tehlike-1 1 adet sprink konulabilir.

Madde96: (5) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Yağmurlama sistemi tasarımının TS EN 12845’e göre yapılması gerekir. Yağmurlama başlıklarının yerleştirilmesi, kullanım alanının tehlike sınıfı ve yağmurlama başlığının koruma alanı dikkate alınarak yapılır. Düşük Tehlike ve Orta Tehlike-1 kullanım alanlarında, bir adet standart yağmurlama başlığı en çok 21 m2 alanı koruyacak şekilde yerleştirilebilir.


Örnek :  Orta tehlike-1 sınıfı için koruma alanı 72 m²  için kaç adet sprink açılır.

Çözüm:   72 / 12 = 6  Adet Srink Açılır. ( Bu Yöntem Yanlıştır. )

Sprinkler yerleştirlir iken duvara minumum 0,5 mt mesafede yerleştirilebilmektedir açılacak sprink sayısı belirlenir iken en uzak noktadaki spirnklerden 72 m²  kareyi kapsayacak şekide tarama yapılır.
Şekilde  Görüldüğü Gibi 9 adet sprink kapsamaktadır.
 
Ek-8/B tablosundan tasarım yoğunluğu m²-  5 lt/dk    bir spirnk  12 m²  x 5 = 60 lt/dk

Şimdi diyeceksiniz ki  9 adet sprink için  9 x 60 lt/dk = 540 lt/dk olur ( Bu yöntem yanlıştır )

Bunu depo örneği ile anlatalım 9 metre yüksekliğinde bir depomuz olsun ve dibinden başlayarak eşit 9 delik delelim yukarı doğru sizce her delikten aynı miktarda su akarmı ?

Akmaz çünkü deponun dibinde basınç fazladır bu yüzden su hızlı çıkacaktır ve debisi fazladır.

Sprinklerde aynı kural geçerlidir en uçtaki sprink 60 lt/dk verebilir ama 2 . sprinkk aynı debiyi vermeyecektir 2 sprinkte basınç etkisiyle debi daha fazla olacaktır. Bu yüzden hidrolik hesap yapılması gerekir.


Yorum Gönderme

0 Yorumlar