Site İçi Google Destekli Detaylı Arama Motoru

Güneş Enerjili Fırın Yapımı


  Aşağıda Paylaşımını Yaptığım "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ" 2017 yılındaki bitirme projemden Alınmıştır.  (Kutman KAPLAN)


Bu çalışmada güneşi enerjisinin radyasyon yoluyla iletilen ısısından yararlanarak güneş enerjili fırın yapmayı amaçlamıştır. İlk aşamada proje bigisayar ortamında litaratürde olmayan farklı bir tasarım yapılmıştır. İkinci aşamada ise bu tasarım uygulanarak yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise uygun hava koşullarında test edilmiştir.Anahtar sözcükler:Güneş enerjili fırın, Güneş enerjili pişiriciler , Kutu tipinde güneş enerjili fırınlar


1. GÜNEŞ ENERJİLİ FIRIN TASARIMI VE UYGULAMA PROJESİ

1.1 Güneş Enerjili Fırının 3D Tasarım Projesi ve Kesit Görünüşleri
Güneş enerjili fırın tasarımı kapalı kutu şeklinde alt ve üst ısıtma destekli olacak şekilde yansıtıcı alüminyum levhalar olacak şekilde tasarlanmıştır.


Şekil 1.1. Güneş enerjili fırın 3d tasarımı


Şekil 1.2. Güneş enerjili fırın Yan  Kesit Görünümü

Şekil 1.3. Güneş enerjili fırın Üst Kesit Görünümü
 
Şekil 1.4. Güneş enerjili fırın Ön Kesit Görünümü

 


Şekil 1.5. Güneş enerjili fırın Şekil Malzeme Tanımı


1.2 Güneş Enerjili Fırının Uygulama Aşaması
Güneş enerjili fırın tasarımı için aşağıda çizelge 3.1deki malzemeler alınarak uygulanmıştır.


Çizelge 3.1 : Güneş Enerjili Fırın Malzeme Listesi.
 
Şekil 1.6. Güneş enerjili fırın lama profil iskeleti uygulaması


Şekil 1.7. Güneş enerjili fırın izolasyon ve saç kaplaması uygulamasıŞekil 1.8. Güneş enerjili fırının sızdırmazlık uygulaması


Şekil 1.9. Güneş enerjili fırının için özel siyah boya uygulaması
Şekil 1.10. Güneş enerjili fırının yansıtıcı panel uygulaması


Şekil 1.11. Güneş enerjili fırının  bitmiş son uygulaması


Çizelge 1.12 : Güneş Enerjili Fırın Test Sonuçları.
Gıdaların pişirilmesi, yaşamın devam ettirilmesi için hemen hemen her gün yapılması gereken bir aktivite olduğundan, pişirme işlemi için büyük bir miktarda enerji düzenli olarak harcanmaktadır. Dünya nüfusunun yarısı günlük pişirme, ısıtma ve aydınlatma için odun, gübre, kömür ve tarım artıkları gibi katı yakıtlara bağımlıdır. Ayrıca, bir başka 200 milyon kişinin 2030 yılına kadar pişirme ve ısıtma işlemleri için biyokütleye bağlı olacağı tahmin edilmektedir. Odun temini için ağaçların kesilmesi, orman yok oluşu ile bağlantılı olan ekolojik tehlikelerin yanı sıra, enerji açısından verimi düşük olan yakıtların kullanımı, havalandırma sistemi iyi olmayan pişirme sobaları sonucunda oluşan iç ve dış mekan hava kirliliği, soba kullanıcıları için yüksek hastalık riski, sakatlık ve erken ölümleri beraberinde getirmektedir .
Yorum Gönder

0 Yorumlar