Site İçi Google Destekli Detaylı Arama Motoru

C++ Yazılım İçin Notlar

Kendim İçin Anlaşılır Notlar Alıyorum Faydalanmak İsteyenler İçinde Kaynak Olmasını Umuyorum


# include<iostream> 
 = Giriş kütüphanesi


"using namespace std;" ifadesi, C++ programlama dilinde sık kullanılan bir yönergedir. Bu ifade, std adlı standart ad alanındaki (namespace) tüm isimleri (örneğin fonksiyonlar, sınıflar) doğrudan kullanabilmenizi sağlar.


int main() {    

cout << "Merhaba";
return 0;

 Giriş Kapısıdır.

cout  = ekrana yazdır

"return 0;", C++ gibi birçok programlama dilinde, bir fonksiyonun (genellikle main fonksiyonunun) başarılı bir şekilde tamamlandığını ve programın sona erdiğini belirtmek için kullanılır. main fonksiyonu, bir C++ programının giriş noktasıdır ve programın çalıştırılması bittiğinde, işletim sistemine bir sonlandırma değeri döndürür. Bu değer genellikle programın başarı durumunu gösterir.

  • return 0; ifadesi, programın herhangi bir hata olmadan başarılı bir şekilde tamamlandığını ve sonlandığını belirtir. İşletim sistemleri genellikle 0 dönüş değerini "başarılı sonlandırma" olarak yorumlar.

  • Hatalı bir durumda veya beklenmedik bir sonlandırmada, program genellikle 0'dan farklı bir değer döndürür. Bu, hata kodları veya programın neden başarısız olduğuna dair bilgi sağlayabilir. Örneğin, return -1; veya return 1; gibi ifadeler hata durumlarını belirtebilir.

Özetle, return 0; ifadesi, programın düzgün bir şekilde çalıştığını ve sorunsuz bir şekilde sonlandığını göstermek için kullanılır. Bu, C ve C++ programlarında yaygın bir uygulamadır.


cout << "Merhaba\n"; \n bir satır boşluk

cout << "Merhaba"<<endl; <<endl bir satır boşluk

string isim = "Ali Kaya"; string isim hafızaya alır.

int yas = 20; int tam sayı hafızaya alır.

char notortalaması = 'A'; char tek harf karekter hafızada tutar.

A harfi sayı ilede ifade edilebilir.

float sayisalnotortalamasi = 3.25; float ondalık sayıları hafızada tutar

double sayisalnotortalamasi1 = 3.25125; double daha fazla hassas

// Deneme // Slash işaretinden sonra  gelenleri bilgisayar görmez not yazmak için iyidir.

/*Deneme*/ /**/ slash yıldız arasınıda okumaz

Toplama çıkarma işlemi

int not1 = 80;

int not2 = 90;

int sinavlarortlamasi = (not1 + not2) / 2;

int x = 80; int y = 90; cout << x - y << endl;

float a = 80; float b = 90; cout << a / b << endl;

cout << a * b << endl;

100 Sayısının 10 bölümünden kalan 5 tir.

int kk = 105; int tt = kk % 10; cout << tt << endl;


int en, boy; Bu ifiada aşağıdakiler aynı anlama gelir.

int boy;

int boy;


# include<iostream>
using namespace std;
int main() {
int en, boy, alan;
cout << "Lütfen Dikdörtgenin enini giriniz :";
cin >> en;
cout << endl;
cout << "Lütfen Dikdörtgenin boyunu giriniz :";
cin >> boy;
cout << endl;
alan = en * boy;
cout << "Dikdörtgeninalanı :" << alan << endl;
cout << endl;
return 0;
}

Cin burada veri girişidir. Count veri çıkışıdır.

# include<cmath> Matematik Kütüphanesi

int y;

y = pow(2, 5);

cout << y << endl;

pow  2 ^ 5  anlamında

int y;

y = floor(2.5);

cout << y << endl;

floor 2,5 sayısının aşağı tam sayıya yuvarlar.   2,5   sonuç 2

int y;

y = ceill(2.5);

cout << y << endl;

ceil 2,5 sayısının yukarı tam sayıya yuvarlar.   2,5   sonuç 3

int y; 

y = round(2.4);

 cout << y << endl;

ceil 2,4 sayısının yukarı tam sayısını 2 ye .  2,6 sayısını 3 yuvarlar.


# include<iostream>

# include<cmath>

using namespace std;

int main() {


// sifre belirleme

int sifre;

cout << "lütfen bir şifre belirleyiniz : ";

cin >> sifre;

cout << "sifreniz belirlendi" << endl;


// Lütfen sifreyi giriniz 

int kullnıcısifredenemsi;

cout << "Lütfen sifreyi giriniz " << endl;

cin >> kullnıcısifredenemsi;


if (kullnıcısifredenemsi == sifre)

cout << "sifre dogru";

else

cout << "sifre yanlıs";


    return 0;

}

Eğer formülü kullanımı örnek .şifre belirle . sonra şifre gir yanlış ve doğru ise cevap versin.


# include<iostream>

# include<cmath>

using namespace std;

int main() {


int sayi1, sayi2,secilenislem,sonuc;

sonuc = -1;

cout << "Lütfen 1. sayiyi giriniz : ";

cin >> sayi1;

cout << "Lütfen 2. sayiyi giriniz : ";

cin >> sayi2;

cout << "lütfen işlmeinizi seçiniz 1+ 2- 3* 4/ : ";

cin >> secilenislem;

cout << endl;


if (secilenislem == 1)

{

sonuc = sayi1 + sayi2;

}

else if (secilenislem == 2)

{

sonuc = sayi1 - sayi2;

}

else if (secilenislem == 3)

{

sonuc = sayi1 * sayi2;

}

else if (secilenislem == 4)

{

sonuc = sayi1 / sayi2;

}

else

{

cout << "hatalı sayı" << endl;


}


     if (sonuc == -1)

{


}

else

cout << "sonuc : " << sonuc;

}

return 0;

}


Çoklu eğer kullanımına örnek.

Yorum Gönder

0 Yorumlar