Site İçi Google Destekli Detaylı Arama Motoru

Jeneratör Odası Hava Debi İhtiyacı Yaklaşık Olarak Nasıl Hesaplanır ?
Merhaba Sayın Meslektaşlarım ;

    Jeneratör Benzin ,Mazot, lpg , Doğalgaz Enerji kaynaklarını kullanararak motordan mekanik güç vasıtası ile elektrik üretirler . Bu elektrik binaların enerji kesilmelerinde devreye girerek binanın kesintisiz enerjide kalmasını sağlayan güzel cihazlardır. Bu cihazlar enerji kaynaklarını yakabilmek için taze hava ihtiyaç duyacaklardır.  Ayrıca taze hava ihtiyacı dışında , Şayet Jeneratöler kapalı ortama konuldu ise ortama ısı verecektir. Bu verilen ısıyı gerekli havalandırma debisi ile soğutulmaz ise cihazın bulunduğu ortamın ısısı yükselerek cihaza zarar verecektir.  Bu yüzden kapalı ortamlarda mekanik havalandırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

       Jeneratör hava debilerini hesaplayabilmek için , ortama yaydığı ısıyı bilememiz gerekir.  Bu değerler bir çok firmada katalog değerlerinde belirtilir. Şayatet belirtilmemiş ise tecrübelerimden yaralanarak bu işi sizlere yaklaşık olarak formül olarak paylaşacağım.  Bu formülleri çıkarabilmek için aşağıdaki enerji paylaşım tablosunu yüzdesel olarak iyi incelemek gerekir.

Ortalama Bir Jeneratörün Yaktığı Yakıtın Enerji Dağılımı 

Mekanik Kayıplar                                  29%
Baca Atık Isı                                          20%
Yüzey Isı Kaybı                                   4%
Yağ ve Ceket vb Soğutma Sistemi  18%
Üretilen Elektrik                                  29%

Bir jeneratör yaktığı yakıtın yaklaşık olarak %29 nu Elektrik enerjisine çeviriyor.

Taze Hava Miktarı : 

Taze Hava Miktarı Hesaplamak için kw başına 1,4 m­³/h düşünebiliriz.

Sistemin Toplam kw  Tüketimi :  100/29 = 3,44

Bu Bağlantıdan Gerekli Taze Hava Miktarını
V taze Hava  = Qjeneratör x 3,44 x 1,4              
V taze Hava  = Qjeneratör x 4,82

Bu Formülü Kabul Ettiğimiz Emniyeti İle .

V taze Hava  = Qjeneratör x 5  (Kabul edilmiştir. )

Soğutma Debisi : 

Soğutma debisini hesaplamak için ana formül aşağıdaki gibidir.

Qısıkazancı = VSoğutma Debisi  x  ρ  x cp  x  Δ T

Qısıkazancı :  Jeneratörden Yayılan Isı Miktarı  (Watt/h)

VSoğutma Debisi :  Ortamı soğutmak için gerekli hava debisi (m³/h)

ρ : Hava yoğunluğu kg/m³

cp : Özgük ısı w/kg.°C

Δ T :  İstenen Mahal Sıcaklığı -  Kritik Dış Hava SıcaklığıFormülün Açıklaması yukarıdaki gibidir. Bu formülü jeneratör gücü ile entegrasyonlu yapacak olur isek 2 farklı formül üretmemiz gerekir. Jeneratör soğutma radyatörü mahal dışında olabilir. Bu yüzden iki farklı formül olacaktır.

1. Hava Debi Formülü (Soğutma Radyatörü Mahal İçinde )

Vsoğutma Debisi =   Qjeneratör  x 0,75  / (  ρ  x cp  x  Δ T )

0,75 sayı katsayısı yukarıda enerji tüketim oranlarında 

Yağ ve Ceket vb Soğutma Sistemi   18%
Yüzey Isı Kaybı                                   4%
Toplam                                                      22/%

Jeneratör                                                    29 %

Buradan : 24 /29  = 0,75 

Not : Şayet odaya verdiği ısı belli ise  Qjeneratör  x 0,75 yerine direk yaydığı ısı kullanılmalıdır.

2. Hava Debi Formülü (Soğutma Radyatörü Mahal Dışında )

Vsoğutma Debisi =   Qjeneratör  x 0,15  / (  ρ  x cp  x  Δ T )

0,15 sayı katsayısı yukarıda enerji tüketim oranlarında 


Yüzey Isı Kaybı                                   4%
Jeneratör                                                    29 %

Buradan : 4 /29  = 0,138      0,15 (Kabul ) 
                  
Not : Şayet odaya verdiği ısı belli ise  Qjeneratör  x 0,15 yerine direk yaydığı ısı kullanılmalıdır.

Örnek Soru Çözümü : 

Bir fabrikaya kapalı bir alana 200 kw bir jeneratör konulacaktır. Bu jeneratör için toplam fan debisi kaç m³/h tır.   

Bölge için kritik dış hava sıcaklığı  : 35 °C
Mahal için jeneratör firmasının istediği maksimum sıcaklık 40 °C
Jeneratör soğutma radyatörü mahal içindedir.

Çözüm : 


V Taze Hava debisi  = Qjeneratör x 5    = 200 X 5 = 1000 m³/h 

Vsoğutma Debisi =   Qjeneratör  x 0,75  / (  ρ  x cp  x  Δ T )

Vsoğutma Debisi =   200.000  x 0,75  / (  1,2  x 0,28  x  (40-35 )  =89.285 m³/h


V Toplam Fan Debisi =  1000 + 89.285 = 90.285 m³/h    Seçilen : 91.000 m³/h

Duvar tipi aspiratörlerden 2 adet konulabilir , Aspiratör karşısınada odanın hava alması için panjur takılabilir.   aspiratör hava çekme gücü 50 pa.

Şayet duvara sistem kurmaya müsait değil ise . uygun yerlerde hava kanalı ile havalandırma yapılmalı . Ona göre tekrar basınç kaybı hesaplanmalıdır.
Yorum Gönder

0 Yorumlar