Site İçi Google Destekli Detaylı Arama Motoru

Tablo : TS-825 Binalarda Isı İletim Katsayısı Hesabında Kullanılan Çizeler

Çizelge 1 - Hesaplanmış yüzeysel ısıl iletim (taşınım) direnç değerleri
Sıra no Yapı bileşeni tipi3) Yüzeysel ısıl iletim direnci
1) 2)
Ri (m2K / W) Re (m2K / W)
1 Dış duvar ( Sıra no 2 ‘de verilenin dışındaki dış duvarlar) 0.13 0.04
2 Arkadan havalandırılan giydirme cepheli4) dış duvarlar, ısı yalıtımı yapılmayan tavan arasını ayıran alçak duvarlar 0.08
3 Daireler arasındaki ayırıcı duvarlar, merdiven duvarı, farklı kullanım amaçlı çalışma odalarını ayıran duvarlar, sürekli olarak ısıtılmayan mekânlara bitişik bölme duvarı, ısı yalıtımlı tavan arasına bitişik alçak duvar 5)
4 Toprak temaslı dış duvar 0
5 Bir yaşama mekânının dış hava ile sınırını oluşturan yatay veya eğimli, yukarıda yer alan (havalandırılmayan çatı) tavan veya çatı 0.13 0.04
6 Kullanılmayan bir tavan arası veya havalandırılan bir mekân altındaki tavan ( havalandırılan çatı kabuğu) 0.08
7 Daireler arası ayırıcı taban veya farklı kullanım amaçlı çalışma odalarını ayıran taban
7.1 Aşağıdan yukarıya ısı akışı olması hâlinde 0.13 5)
7.2 Yukarıdan aşağıya ısı akışı olması hâlinde 0.17
8 Bodrum tavanı 0.17 5)
9 Bir yaşama mekânının dış hava ile sınırını oluşturan çıkma tabanları 0.04
10 Altında bodrum olmayan bir yaşama mekânının zemine oturan tabanı 0
1) Basitleştirmek amacıyla bütün durumlarda Ri =0,13 m2K/W ve 4 ve 10’uncu sıradaki durumlar hariç olmak üzere Re = 0,04 m2K/W değerleri hesaplamalarda kullanılabilir.
2) Yapı elemanlarından buhar geçişinin tahkiki ve sınırlandırılması ile ilgili hesaplamalarda kullanılacak olan iç ve dış yüzeysel ısıl iletim direnci için Madde 2.4.6’ya bakınız.
3) Yapı bileşenlerinin bina üzerindeki konumları için Şekil 1 ‘e bakınız.
4) Hava boşluklu sandviç duvarlarda Sıra no 1 ‘de verilen değerler kullanılır.
5) Yapı bileşeninin iç mekânda yer alması durumunda, hesaplamalarda iç ve dış yüzey ısıl iletim direnç değerleri aynı kabul edilmelidir.
Çizelge 2 - Hava tabakalarının ısıl geçirgenlik direnci hesap değerleri
Hava tabakasının
Sıra no Durumu Kalınlığı (d)
mm
Isıl iletkenlik direnci (R)
m2K/W
1 Düşey < 10 0.14
11 – 20 0.16
21 – 50 0.18
51 – 100 0.17
100 > 0.16
2 Yatay (ısı akışı aşağıdan yukarıya) < 10 0.14
11 – 20 0.15
20 > 0.16
3 Yatay (ısı akışı yukarıdan aşağıya) < 10 0.15
11 – 20 0.18
20 > 0.21
pencere sistemlerinin Up değerleri
Türkiye’deki ısı bölgelerine uygun cam seçiminde kullanılmak
üzere hazırlanmış pencere ısıl geçirgenlik (Up) katsayıları
W/m²K
TEK CAMLI PENCERE ÇİFT CAMLI PENCERE
(kaplamasız cam)
ÇİFT CAMLI LOW-E KAPLAMALI PENCERE
ARA BOŞLUK (mm) ARA BOŞLUK (mm)
6 9 12 16 6 9 12 16

DOĞRAMASIZ 5.7 3.3 3.0 2.9 2.7 2.6 2.1 1.8 1.6
D O Ğ R A M A
T İ P İ
AHŞAP DOĞRAMA
(meşe, dişbudak/sert ağaçlar)
5.1 3.3 3.1 3.0 2.8 2.8 2.3 2.2 2.0
AHŞAP DOĞRAMA
(iğne yapraklı yumuşak ağaçlar)
4.9 3.1 2.9 2.8 2.6 2.6 2.2 2.0 1.8
PLÂSTİK DOĞRAMA
(2 odacıklı)
5.2 3.4 3.2 3.0 2.9 2.9 2.4 2.3 2.1
PLÂSTİK DOĞRAMA
(3 odacıklı)
5.0 3.2 3.0 2.8 2.7 2.7 2.2 2.1 1.9
ALÜMİNYUM DOĞRAMA 5.9 4.0 3.9 3.7 3.6 3.6 3.1 3.0 2.8
ALÜMİNYUM DOĞRAMA
(yalıtım köprülü)
5.2 3.4 3.2 3.0 2.9 2.9 2.4 2.3 2.1
Açıklamalar- Bu çizelge 11 Mayıs 2000 tarihinde revize edilen TS 2164 Çizelge 6a ve Çizelge 6b esas alınarak hazırlanmıştır.
TS 2164 - ÇİZELGE 6.A - Ara Boşluk Dolgusuna Göre Çok Katlı Camların Isıl Geçirgenlik Kat SayılarıCam Ara boşluk dolgusu cinsi (Gaz konsantrasyonu > 90)
Tip Cam Normal yayınım derecesi (Emissivite,e) Ölçüler mm Hava Argon Kripton SF6
Çift cam Kaplamasız cam (Normal cam) 0.89 4, 6, 4 3.3 3 2.8 3
4, 9, 4 3 2.8 2.6 3.1
4, 12, 4 2.9 2.7 2.6 3.1
4, 15, 4 2.7 2.6 2.6 3.1
4, 20, 4 2.7 2.6 2.6 3.1
Tek kaplamalı cam < 0,4 4, 6, 4 2.9 2.6 2.2 2.6
4, 9, 4 2.6 2.3 2 2.7
4, 12, 4 2.4 2.1 2 2.7
4, 15, 4 2.2 2 2 2.7
4, 20, 4 2.2 2 2 2.7
Tek kaplamalı cam < 0,2 4, 6, 4 2.7 2.3 1.9 2.3
4, 9, 4 2.3 2 1.6 2.4
4, 12, 4 1.9 1.7 1.5 2.4
4, 15, 4 1.8 1.6 1.6 2.5
4, 20, 4 1.8 1.7 1.6 2.5
Tek kaplamalı cam < 0,1 4, 6, 4 2.6 2.2 1.7 2.1
4, 9, 4 2.1 1.7 1.3 2.2
4, 12, 4 1.8 1.5 1.3 2.3
4, 15, 4 1.6 1.4 1.3 2.3
4, 20, 4 1.6 1.4 1.3 2.3
Tek kaplamalı cam <0 font=""> 4, 6, 4 2.5 2.1 1.5 2
4, 9, 4 2 1.6 1.3 2.1
4, 12, 4 1.7 1.3 1.1 2.2
4, 15, 4 1.5 1.2 1.1 2.2
4, 20, 4 1.5 1.2 1.2 2.2
Üçlü cam Kaplamasız cam (Normal cam) 0.89 4, 6, 4, 6, 4 2.3 2.1 1.8 2
4, 9, 4, 9, 4 2 1.9 1.7 2
4, 12, 4, 12,4 1.9 1.8 1.6 2
İki kaplamalı cam < 0,4 4, 6, 4, 6, 4 2 1.7 1.4 1.6
4, 9, 4, 9, 4 1.7 1.5 1.2 1.6
4, 12, 4, 12,4 1.5 1.3 1.1 1.6
İki kaplamalı cam < 0,2 4, 6, 4, 6, 4 1.8 1.5 1.1 1.3
4, 9, 4, 9, 4 1.4 1.2 0.9 1.3
4, 12, 4, 12,4 1.2 1 0.8 1.4
İki kaplamalı cam <0,1 4, 6, 4, 6, 4 1.7 1.3 1 1.2
4, 9, 4, 9, 4 1.3 1 0.8 1.2
4, 12, 4, 12,4 1.1 0.9 0.6 1.2
İki kaplamalı cam < 0,05 4, 6, 4, 6, 4 1.6 1.3 0.9 1.1
4, 9, 4, 9, 4 1.2 0.9 0.7 1.1
4, 12, 4, 12,4 1 0.8 0.5 1.1
Cam tipi W/ (m2.K) Uf 2)
W / (m2.K)
1 1.4 1.8 2.2 2.6 3 3.4 3.8 7
Tek cam 5.7 4.8 4.8 4.9 5 5.1 5.2 5.2 5.3 5.9
Çift cam
1,8
3.3 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 4
3.1 2.8 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.9
2.9 2.6 2.7 2.8 2.8 3 3 3.1 3.2 3.7
2.7 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3 3.6
2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 3.4
2.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 3.3
2.1 2 2.1 2.2 2,2 2, 0 2,3 2.4 2.5 2.8 3.1
1.9 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 3
1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.8
1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2 2.1 2.6
1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.5
1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.3
Üçlü cam 2.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 3.2
2.1 2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1
1.9 1.8 1.9 2 2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.9
1.7 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.2 2.8
1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2 2.1 2.6
1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.5
1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.3
0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 2.2
0.7 0.9 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2
0.5 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.8
1) Ug: Camın ısı geçirgenlik kat sayısı (W/m2.K)
2) Uf: Çerçevenin ısı geçirgenlik kat sayısı (W/m2.K)

Ek BIsıtılacak binanın adı Sıcaklığı (°C)
1 Konutlar 19
2 Yönetim binaları
3 İş ve hizmet binaları
4 Otel, motel ve lokantalar 20
5 Öğretim binaları
6 Tiyatro ve konser salonları
7 Kışlalar
8 Ceza ve tutuk evleri
9 Müze ve galeriler
10 Hava limanları
11 Hastaneler 22
12 Yüzme havuzları 26
13 İmalât ve atölye mahalleri 16

Ek C - Bütün derece gün bölgeleri için hesaplamalarda kullanılacak olan ortalama aylık güneş ışınımı şiddeti değerleri [W/m2]

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
I güney = 72 84 87 90 92 95
I kuzey = 26 37 52 66 79 83
I batı/doğu = 43 57 77 90 114 122

Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
I güney = 93 93 89 82 67 64
I kuzey = 81 73 57 40 27 22
I batı/doğu = 118 106 81 59 41 37Ek D - İllere göre derece gün bölgeleri


1. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ
ADANA AYDIN MERSİN OSMANİYE ANTALYA HATAY İZMİR
İli 2. Bölgede olupda kendisi 1.Bölgede olan belediyeler
AYVALIK (Balıkesir) DALAMAN (Muğla) FETHİYE (Muğla) MARMARİS(Muğla) DATÇA (Muğla)
BODRUM (Muğla)
KÖYCEĞİZ (Muğla) MİLAS (Muğla) GÖKOVA (Muğla)
2. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ
İli 3. Bölgede olupda kendisi 2.Bölgede olan belediyeler
HOPA (Artvin) ARHAVİ (Artvin)
İli 4. Bölgede olupda kendisi 2.Bölgede olan belediyeler
ABANA BOZKURT ÇATALZEYTİN İNEBOLU CİDE
(Kastamonu) (Kastamonu) (Kastamonu) (Kastamonu) (Kastamonu)
DOĞANYURT
(Kastamonu)
SAKARYA ÇANAKKALE KAHRAMAN MARAŞ RİZE TRABZON
ADIYAMAN DENİZLİ KİLİS SAMSUN YALOVA
AMASYA DİYARBAKIR KOCAELİ SİİRT ZONGULDAK
BALIKESİR EDİRNE MANİSA SİNOP DÜZCE
BARTIN GAZİ ANTEP MARDİN ŞANLI URFA


BATMAN GİRESUN MUĞLA ŞIRNAK


BURSA İSTANBUL ORDU TEKİRDAĞ


3. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ
İli 1. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan belediyeler
POZANTI (Adana) KORKUTELİ (Antalya)
İli 2. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan belediyeler
MERZİFON (Amasya) DURSUNBEY (Balıkesir) ULUS (Bartın)
İli 4. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan belediyeler
TOSYA (Kastamonu)
AFYON BOLU IĞDIR KIRŞEHİR TOKAT
AKSARAY BURDUR ISPARTA KONYA TUNCELİ
ANKARA ÇANKIRI KARABÜK KÜTAHYA UŞAK
ARTVİN ÇORUM KARAMAN MALATYA
BİLECİK ELAZIĞ KIRIKKALE NEVŞEHİR
BİNGÖL ESKİŞEHİR KIRKLARELİ NİĞDE4. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ
İli 2. Bölgede olupda kendisi 4.Bölgede olan belediyeler
KELES (Bursa) ŞEBİNKARAHİSAR ELBİSTAN MESUDİYE ULUDAĞ (Bursa)
(Giresun) (K.Maraş) (Ordu) AFŞİN (K.Maraş) GÖKSUN (K.Maraş)
İli 3. Bölgede olupda kendisi 4.Bölgede olan belediyeler
KIĞI (Bingöl) PÜLÜMÜR SOLHAN (Bingöl)
(Tunceli)
AĞRI BİTLİS GÜMÜŞHANE KASTAMONU SİVAS
ARDAHAN ERZİNCAN HAKKÂRİ KAYSERİ VAN
BAYBURT ERZURUM KARS MUŞ YOZGAT
Not - Ek’te adı bulunmayan yerleşim birimleri, bağlı bulundukları belediyenin bölgesinde sayılır.Ek E - Yapı malzeme ve bileşenlerinin birim hacim kütlesi, ısıl iletkenlik hesap değeri (h) ve su buharı difüzyon direnç faktörü ()
Sıra No Malzeme veya bileşenin çeşidi Birim hacim kütlesi1,2)
kg/m3
Isıl iletkenlik hesap değeri
 3) h
W/mK
Su buharı difüzyon direnç faktörü
4)
1 DOĞAL TAŞLAR


1.1 Kristal yapılı püskürük ve metamorfik taşlar (mo- > 2800 3.5 10000

zaik vb.) 2600 2.3 200 / 250
1.2 Tortul, sedimante taşlar (kum taşı, traverten, kon- 2600 2.3 200 / 250

glomeralar vb.)


1.3 Gözenekli püskürük taşlar < 1600 0.55 15 / 20
1.4 Granit 2500-2700 2.8 10000
1.5 Bazalt 2700-3000 3.5 10000
1.6 Mermer 2800 3.5 10000
1.7 Alçı taşı < 2600 2.3 200 / 250
1.8 Yapay taşlar 1750 1.3 40 / 50
1.9 Arduvaz 2000-2800 2.2 800 / 1000
2 DOĞAL ZEMİNLER (doğal nemlilikte)


2.1 Kum, kum-çakıl 1700-2200 2 50
2.2 Kil, alüvyon 1200-1800 1.5 50
3 DÖKME MALZEMELER (hava kurusunda, üzeriörtülü durumda)


3.1 Kum, çakıl, kırma taş (mıcır) 1800 0.7 3
3.2 Bims çakılı (TS 3234) < 1000 0.19 3
3.3 Yüksek fırın cürufu < 600 0.13 3
3.4 Kömür cürufu < 1000 0.23 3
3.5 Gözenekli doğal taş mıcırları < 1200 0.22 3
3.6 Genleştirilmiş perlit agregası (TS 3681) < 100 0.06 3
3.7 Genleştirilmiş mantar parçacıkları < 200 0.055 3
3.8 Polistiren, sert köpük parçacıkları 15 0.05 3
3.9 Testere ve plânya talaşı 200 0.07 2
3.1 Saman 150 0.058 3
4 SIVALAR, ŞAPLAR VE DİĞER HARÇ TABAKALARI


4.1 Kireç harcı, kireç-çimento harcı 1800 1 15 / 35
4.2 Çimento harcı 2000 1.6 15 / 35
4.3 Alçı harcı, kireçli alçı harcı 1400 0.7 10
4.4 Sadece alçı kullanarak (agregasız) yapılmış sıva 1200 0.51 10
4.5 Alçı harçlı şap 2100 1.2 15 / 35
4.6 Çimento harçlı şap 2000 1.4 15 / 35
4.7 Dökme asfalt kaplama 2100 0.7 50000Sıra No Malzeme veya bileşenin çeşidi Birim hacim kütlesi1,2)
kg/m3
Isıl iletkenlik hesap değeri
 3) h
W/mK
Su buharı difüzyon direnç faktörü
4)
4.8 Anorganik esaslı hafif agregalardan yapılmış sıva 800 0.3

harçları 900 0.35


1000 0.38
4.9 Genleştirilmiş perlit agregasıyla yapılan sıvalar ve 400 0.14

harç ve tabakaları 500 0.16


600 0.2


700 0.24


800 0.29
5 BETON YAPI ELEMANI


(Bu bölümde yer alan elemanlar tek başına bir yapı elemanını ifade etmektedir. Yapı elemanının bir örgü harcı kullanılarak uygulanması durumunda λh değerleri Sıra no: 7 ‘den alınmalıdır.)
5.1 Normal beton (TS 500’e uygun), doğal agrega veya mıcır kullanılarak yapılmış betonlar
Donatılı Donatısız
Kesif dokulu hafif betonlar, (agregalar arası boşluksuz) donatılı veya donatısız
Gözenekli hafif agregalar kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 1114 EN 13055-1’e uygun agregalarla 6)
Sadece genleştirilmiş perlit kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 3649’a uygun) 6)
2400 2.5 80 - 130

2200 1.65 70 / 120
5.2


5,2,1 800 0.39 70 / 150

900 0.44 70 / 150

1000 0.49 70 / 150

1100 0.55 70 / 150

1200 0.62 70 / 150

1300 0.7 70 / 150

1400 0.79 70 / 150

1500 0.89 70 / 150

1600 1 70 / 150

1800 1.3 70 / 150

2000 1.6 70 / 150
5,2,2300 0.1 70 / 150

400 0.13 70 / 150

500 0.15 70 / 150

600 0.19 70 / 150

700 0.21 70 / 150

800 0.24 70 / 150

900 0.27 70 / 150

1000 0.3 70 / 150

1200 0.35 70 / 150

1400 0.42 70 / 150

1600 0.49 70 / 150
5.3 Tuvenan hâlindeki hafif agregalarla yapılan hafifbetonlar (agregalar arası boşluklu)


5,3,1 Gözeneksiz agregalar kullanılarak yapılmış beton- 1600 0.81 3 / 10

lar 1800 1.1 3 / 10


2000 1.4 5 / 10
5,3,2 Gözenekli hafif agregalar kullanılarak kuvartz 600 0.22 5 / 15

kumu katılmadan yapılmış betonlar 6) 700 0.26 5 / 15


800 0.28 5 / 15


1000 0.36 5 / 15


1200 0.46 5 / 15


1400 0.57 5 / 15


1600 0.75 5 / 15


1800 0.92 5 / 15


2000 1.2 5 / 15
5,3,3 Yalnız doğal bims kullanılarak ve kuvars kumu 400 0.12 5 / 15

katılmadan yapılmış betonlar 450 0.13 5 / 15


500 0.15 5 / 15


550 0.16 5 / 15


600 0.18 5 / 15


650 0.19 5 / 15


700 0.2 5 / 15


750 0.22 5 / 15


800 0.24 5 / 15


900 0.27 5 / 15


1000 0.32 5 / 15


1100 0.37 5 / 15


1200 0.41 5 / 15


1300 0.47 5 / 15
5.4 Organik bazlı agregalarla yapılmış hafif betonlar


5,4,1 Ahşap testere veya plânya talaşı betonu 400 0.14 5 / 15


600 0.19 5 / 15


800 0.25 5 / 15


1000 0.35 5 / 15


1200 0.44 5 / 15
5,4,2 Çeltik kapçığı betonu 600 0.14 5 / 15


700 0.17 5 / 15Sıra No Malzeme veya bileşenin çeşidi Birim hacim kütlesi1,2)
kg/m3
Isıl iletkenlik hesap değeri
 3) h
W/mK
Su buharı difüzyon direnç faktörü
4)
5.5 Buharla sertleştirilmiş gaz betonlar (TS EN 771-4’e 350 0.11 5 / 10

uygun yapı elemanları dâhil) 400 0.13 5 / 10


450 0.15 5 / 10


500 0.15 5 / 10


550 0.18 5 / 10


600 0.19 5 / 10


650 0.21 5 / 10


700 0.22 5 / 10


750 0.24 5 / 10


800 0.25 5 / 10


900 0.29 5 / 10


1000 0.31 5 / 10
6 YAPI PLÂKALARI VE LEVHALAR


6.1 Gaz beton yapı levhaları (TS EN 771-4’e uygunplâkalar)


6,1,1 Normal derz kalınlığında ve normal harçla 400 0.2 5 / 10

yerleştirilen levhalar 500 0.22 5 / 10


600 0.24 5 / 10


700 0.27 5 / 10


800 0.29 5 / 10
6,1,2 İnce derzli veya özel yapıştırıcı kullanılarak 350 0.11 5 / 10

yerleştirilen levhalar 400 0.13 5 / 10


450 0.15 5 / 10


500 0.16 5 / 10


550 0.18 5 / 10


600 0.19 5 / 10


650 0.21 5 / 10


700 0.22 5 / 10


750 0.24 5 / 10


800 0.25 5 / 10
6.2 Hafif betondan duvar plâkaları 800 0.29 5 / 10


900 0.32 5 / 10


1000 0.37 5 / 10


1200 0.47 5 / 10


1400 0.58 5 / 10Sıra No Malzeme veya bileşenin çeşidi Birim hacim kütlesi1,2)
kg/m3
Isıl iletkenlik hesap değeri
 3) h
W/mK
Su buharı difüzyon direnç faktörü
4)
6.3 Alçıdan duvar levhalar ve blokları (gözenekli, de- 750 0.35 5 / 10

likli, dolgu veya agregalı olanlar dâhil) (TS 451,EN 12859, TS 452, TS 1474’e uygun) 900
1000
0,41
0,47
5 / 10
5 / 10


1200 0.58 5 / 10
6.4 Genleştirilmiş perlit agregası katılmış alçı duvar 600 0.29 5 / 10

levhaları (TS EN 13169’a uygun) 750 0.35 5 / 10


900 0.41 5 / 10
6.5 Alçı karton plâkalar (TS 452’ye uygun) 800 0.25 8 / 25
7 KÂGİR DUVARLAR (harç fugaları- derzleri dâhil)


7.1 Tuğla duvarlar


7,1,1 TS EN 771-1‘e uygun tuğlalarla yapılan kâgir du- 1800 0.81 5 / 10

varlar, dolu klinker, düşey delikli klinker,(TS 4562) seramik klinker (TS 2902) 2000 0.96 5 / 10


2200 1.2 5 / 10


2400 1.4 5 / 10
7,1,2 TS EN 771-1‘e uygun dolu veya düşey delikli 1200 0.5 5 / 10

tuğlalarla duvarlar 1400 0.58 5 / 10


1600 0.68 5 / 10


1800 0.81 5 / 10


2000 0.96 5 / 10


2200 1.2 5 / 10


2400 1.4 5 / 10
7,1,3 Düşey delikli tuğlalarla duvarlar (TS EN 771-1’euygun AB sınıfı tuğlalarla, normal derz veya harçcepli)


7.1.3.1 Normal harç kullanarak AB sınıfı tuğlalarla yapılan 550 0.32 5 / 10

duvarlar 600 0.33 5 / 10


650 0.35 5 / 10


700 0.36 5 / 10


750 0.38 5 / 10


800 0.39 5 / 10


850 0.41 5 / 10


900 0.42 5 / 10


950 0.44 5 / 10


1000 0.45 5 / 10Sıra No Malzeme veya bileşenin çeşidi Birim hacim kütlesi1,2)
kg/m3
Isıl iletkenlik hesap değeri
 3) h
W/mK
Su buharı difüzyon direnç faktörü
4)
7.1.3.2 TS EN 998-2‘ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/ 550 0.27 5 / 10

m3’ün altında olan harç kullanılarak AB sınıfı tuğlalarla yapılan duvarlar 600
650
0,28
0,3
5 / 10
5 / 10


700 0.31 5 / 10


750 0.33 5 / 10


800 0.34 5 / 10


850 0.36 5 / 10


900 0.37 5 / 10


950 0.38 5 / 10


1000 0.4 5 / 10
7,1,4 Düşey delikli hafif tuğlarlarla duvarlar (TS EN771-1’e uygun W sınıfı tuğlalarla, normal derz veyaharç cepli)


7.1.4.1 Normal harç kullanılarak W sınıfı tuğlalarla yapılan 550 0.22 5 / 10

duvarlar 600 0.23 5 / 10


650 0.23 5 / 10


700 0.24 5 / 10


750 0.25 5 / 10


800 0.26 5 / 10


850 0.26 5 / 10


900 0.27 5 / 10


950 0.28 5 / 10


1000 0.29 5 / 10
7.1.4.2 TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/ 550 0.19 5 / 10

m3’ün altında olan harç kullanılarak W sınıfı tuğlalarla yapılan duvarlar 600
650
0,2
0,2
5 / 10
5 / 10


700 0.21 5 / 10


750 0.22 5 / 10


800 0.23 5 / 10


850 0.23 5 / 10


900 0.24 5 / 10


950 0.25 5 / 10


1000 0.26 5 / 10
7,1,5 Düşey delikli hafif tuğlalarla yapılan duvarlar(TS EN 771-1’e uygun W sınıfı lâmba zıvanalıtuğlalarla)

Sıra No Malzeme veya bileşenin çeşidi Birim hacim kütlesi1,2)
kg/m3
Isıl iletkenlik hesap değeri
 3) h
W/mK
Su buharı difüzyon direnç faktörü
4)
7.1.5.1 Normal harç kullanılarak W sınıfı lâmba zıvanalı 550 0.19 5 / 10

tuğlalarla yapılan duvarlar 600 0.2 5 / 10


650 0.2 5 / 10


700 0.21 5 / 10


750 0.22 5 / 10


800 0.23 5 / 10


850 0.23 5 / 10


900 0.24 5 / 10


950 0.25 5 / 10


1000 0.27 5 / 10
7.1.5.2 TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/ 550 0.16 5 / 10

m3’ün altında olan harç kullanılarak W sınıfı lâmba zıvanalı tuğlalarla yapılan duvarlar 600
650
0,17
0,17
5 / 10
5 / 10


700 0.18 5 / 10


750 0.19 5 / 10


800 0.2 5 / 10


850 0.2 5 / 10


900 0.21 5 / 10


950 0.22 5 / 10


1000 0.24 5 / 10
7,1,6 Yatay delikli tuğlalarla yapılan duvarlar (TS EN 600 0.33 5 / 10

771-1) 700 0.36 5 / 10


800 0.39 5 / 10


900 0.42 5 / 10


1000 0.45 5 / 10
7.2 Kireç kum taşı duvarlar (TS 808 EN 771-2’ye uy- 700 0.35 5 / 10

gun) 800 0.4 5 / 10


900 0.44 5 / 10


1000 0.5 5 / 10


1200 0.56 5 / 10


1400 0.7 5 / 10


1600 0.79 15 / 25


1800 0.99 15 / 25


2000 1.1 15 / 25


2200 1.3 15 / 25
7.3 Gaz beton duvar blokları ile yapılan duvarlar (TSEN 771-4’e uygun)


7,3,1 Normal derz kalınlığında ve normal harçla 400 0.2 5 / 10

yerleştirilmiş bloklarla yapılan duvarlar 450 0.21 5 / 10


500 0.22 5 / 10


550 0.23 5 / 10


600 0.24 5 / 10


650 0.25 5 / 10


700 0.27 5 / 10


800 0.29 5 / 10
7,3,2 TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/ 350 0.11 5 / 10

m3’ün altında olan harç kullanılarak veya özel yapıştırıcısıyla yerleştirilmiş (blok uzunluğunun en az 500 mm olması şartıyla) gaz beton bloklarla yapılan duvarlar 400
450
500
0,13
0,15
0,16
5 / 10
5 / 10
5 / 10


550 0.18 5 / 10


600 0.19 5 / 10


650 0.21 5 / 10


700 0.22 5 / 10


750 0.24 5 / 10


800 0.25 5 / 10
7.4 Beton briket veya duvar blokları ile yapılan duvar-lar


7,4,1 Hafif betondan dolu briket veya dolu bloklarla 450 0.31 5 / 10

yapılan duvarlar (TS 406’ya uygun ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış briket ve bloklarla) 5) 500
550
0,32
0,33
5 / 10
5 / 10


600 0.34 5 / 10


650 0.35 5 / 10


700 0.37 5 / 10


800 0.4 5 / 10


900 0.43 5 / 10


1000 0.46 5 / 10


1200 0.54 5 / 10


1400 0.63 5 / 10


1600 0.74 10 / 15


1800 0.87 10 / 15


2000 0.99 10 / 15Sıra No Malzeme veya bileşenin çeşidi Birim hacim kütlesi1,2)
kg/m3
Isıl iletkenlik hesap değeri
 3) h
W/mK
Su buharı difüzyon direnç faktörü
4)
7,4,2 Doğal bims betondan dolu bloklarla yapılan 450 0.28 5 / 10

duvarlar
(TS EN 771-3’e uygun DDB türü bloklarla, kuvars kumu katılmaksızın yapılmış)
500
550
600
0,29
0,3
0,31
5 / 10
5 / 10
5 / 10


650 0.32 5 / 10


700 0.33 5 / 10


800 0.36 5 / 10


900 0.39 5 / 10


1000 0.42 5 / 10


1200 0.49 5 / 10


1400 0.57 5 / 10


1600 0.62 10 / 15


1800 0.68 10 / 15


2000 0.74 10 / 15
7,4,3 TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/ 450 0.23 5 / 10

m3’ün altında olan harç kullanılarak doğal bims betondan dolu bloklarla yapılan duvarlar (TS EN 771-3’e uygun DDB türü bloklarla, kuvars kumu katılmaksızın yapılmış) 500
550
600
0,24
0,25
0,26
5 / 10
5 / 10
5 / 10


650 0.27 5 / 10


700 0.28 5 / 10


800 0.3 5 / 10


900 0.32 5 / 10


1000 0.35 5 / 10
7,4,4 Kuvars kumu katılmaksızın doğal bimsle yapılmış 450 0.18 5 / 10

betondan özel yarıklı dolu duvar bloklarıyla yapılan duvarlar (TS EN 771-3’e uygun SW türü bloklarla) 500
550
600
0,2
0,21
0,22
5 / 10
5 / 10
5 / 10


650 0.23 5 / 10


700 0.25 5 / 10


800 0.27 5 / 10


900 0.3 5 / 10


1000 0.32 5 / 10Sıra No Malzeme veya bileşenin çeşidi Birim hacim kütlesi1,2)
kg/m3
Isıl iletkenlik hesap değeri
 3) h
W/mK
Su buharı difüzyon direnç faktörü
4)
7,4,5 TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/ 450 0.16 5 / 10

m3’ün altında olan harç kullanılarak kuvars kumu katılmaksızın doğal bimsle yapılmış betondan özel yarıklı dolu duvar bloklarıyla yapılan duvarlar (TS EN 771-3’e uygun SW türü bloklarla) 500
550
600
0,17
0,18
0,19
5 / 10
5 / 10
5 / 10


650 0.2 5 / 10


700 0.21 5 / 10


800 0.23 5 / 10


900 0.26 5 / 10


1000 0.29 5 / 10
7,4,6 Genleştirilmiş perlit betonundan dolu bloklarla 500 0.26 5 / 10

yapılan duvarlar (kuvartz kumu katılmaksızın yapılmış bloklarla) (TS 3681’e uygun agregayla TS 406’ya uygun olarak yapılmış bloklarla 6) 600
700
800
0,29
0,32
0,35
5 / 10
5 / 10
5 / 10
7.5 Boşluklu briket veya bloklarla yapılan duvarlar


7,5,1 Hafif betondan boşluklu bloklarla yapılan duvarlar(kuvars kumu katılmaksızın TS EN 771-3’e uygunBDB türü bloklarla)


7.5.1.1 Hafif betondan boşluklu bloklarla yapılan duvarlar 450 0.28 5 / 10

(kuvars kumu katılmaksızın TS EN 771-3’e uygunBDB türü bloklarla)
500 0.29 5 / 10

1 sıra boşluklu; genişlik 115 mm,
1 sıra boşluklu; genişlik 150 mm,
1 sıra boşluklu; genişlik 175 mm,
< 2 sıra boşluklu; genişlik < 240 mm,
550
600
650
0,31
0,32
0,34
5 / 10
5 / 10
5 / 10

< 3 sıra boşluklu; genişlik < 300 mm,
< 4 sıra boşluklu; genişlik < 365 mm,
< 5 sıra boşluklu genişlik < 425 mm, 6 sıra boşluklu; genişlik < 490 mm
700
800
900
0,36
0,41
0,46
5 / 10
5 / 10
5 / 10

olan bloklarda 1000 0.52 5 / 10


1200 0.6 5 / 10


1400 0.72 5 / 10


1600 0.76 5 / 10Sıra No Malzeme veya bileşenin çeşidi Birim hacim kütlesi1,2)
kg/m3
Isıl iletkenlik hesap değeri
 3) h
W/mK
Su buharı difüzyon direnç faktörü
4)
7.5.1.2 TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3 ün altında olan harç kullanılarak hafif beton-dan boşluklu bloklarla yapılan duvarlar (kuvarskumu katılmaksızın TS EN 771-3’e uygun BDB türübloklarla)
450 0.23 5 / 10

< 2 sıra boşluklu; genişlik < 240 mm ,
< 3 sıra boşluklu; genişlik < 300 mm,
< 4 sıra boşluklu; genişlik < 365 mm,
< 5 sıra boşluklu genişlik < 490 mm,
500
550
600
0,25
0,27
0,28
5 / 10
5 / 10
5 / 10

6 sıra boşluklu; genişlik < 490 mm olan bloklarda 650
700
0,3
0,32
5 / 10
5 / 10


800 0.36 5 / 10


900 0.4 5 / 10


1000 0.52 5 / 10


1200 0.6 5 / 10


1400 0.72 5 / 10


1600 0.75 5 / 10
7,5,2 Normal betondan boşluklu briket ve bloklarlayapılan duvarlar (TS 406’ya uygun)


7.5.2.1 2 sıra boşluklu; genişlik < 240 mm, <1800 font=""> 0.92 20 - 30

3 sıra boşluklu; genişlik < 300 mm,4 sıra boşluklu; genişlik < 365 mm,olan bloklarda


7.5.2.2 2 sıra boşluklu; genişlik = 300 mm, <1800 font=""> 1.3 20 - 30

3 sıra boşluklu; genişlik = 365 mm,olan bloklarda


7.6 Doğal taşlarla örülmüş moloz taş duvarlarTaşın birim hacim kütlesi ;< 1600 kg/m3
0.81

> 1600,< 2000 kg/m3
1.16

> 2000,< 2600 kg/m3
1.74

> 2600 kg/m3
2.56
8 AHŞAP VE AHŞAP MAMULLERİ


8.1 Ahşap


8,1,1 İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş olanlar 600 0.13 40
8,1,2 Kayın, meşe, dişbudak 800 0.2 40
8.2 Ahşap mamulleri


8,2,1 Kontrplâk (TS 46), kontrtabla (TS 1047) 800 0.13 50 - 400
8,2,2 Ahşap yonga levhalar


8.2.2.1 Yatık yongalı levhalar (TS 180, TS 1617) 700 0.13 50 / 100
8.2.2.2 Dik yongalı levhalar (TS 3482) 700 0.17 20
8,2,3 Odun lifi levhalar


8.2.3.1 Sert ve orta sert odun lifi levhalar (TS 64) 600 0.13 70


800 0.15 70


1000 0.17 70
8.2.3.2 Hafif odun lifi levhalar < 200 0.046 5


< 300 0.058 5
9 KAPLAMALAR


9.1 Döşeme kaplamaları


9,1,1 Linolyum 1200 0.17 800-1000
9,1,2 Mantarlı linolyum 700 0.08
9,1,3 Sentetik malzemeden kaplamalar (örneğin PVC) 1500 0.23
9,1,4 Halı vb. kaplamalar 200 0.06
9.2 Suya karşı yalıtım kaplamaları


9,2,1 Mastik asfalt kaplama > 7 mm 2000 0.7
9,2,2 Bitüm ve bitüm emdirilmiş kaplamalar


9.2.2.1 Armatürlü bitümlü pestiller (membranlar)Bitümlü karton 1100 0.19 2000

Cam tülü armatürlü bitümlü pestil 1200 0.19 14000

0,01 mm Alüminyum folyolu bitümlü pestil 900 0.19 100000

Cam tülü armatürlü polimer bitümlü membran 2000 0.19 14000

Polimer bitümlü su yalıtım örtüleri 2000-5000 0.19 20000
9,2,3 Armatürlü veya armatürsüz plâstik pestil ve foly-olarPolietilen folyo 1000 0.19 80000

PVC örtü 1200 0.19 42000

PIB polyisobütilen örtü 1600 0.26 300000

ECB etilen kopolimer örtü 1000 0.19 80000

EPDM etilen propilen kauçuk örtü 1200 0.3 100000Sıra No Malzeme veya bileşenin çeşidi Birim hacim kütlesi1,2)
kg/m3
Isıl iletkenlik hesap değeri
 3) h
W/mK
Su buharı difüzyon direnç faktörü
4)
10 ISI YALITIM MALZEMELERİ
Ahşap yünü levhalar TS EN 1317116) Kalınlık d < 25 mm
Kalınlık d ≥ 25 mm Isıl iletkenlik grupları 65
70
75
80
85
90
Yerinde imal edilmiş köpük malzemeler Poliüretan (PUR) - (DIN 18159-1’e uygun) Isıl iletkenlik grupları
35
40
Reçine - formaldehit köpüğü (UF) – (DIN 18159- 2’ye uygun)
Isıl iletkenlik grupları 35
40
Sentetik köpük malzemeler
Ekspande polistiren köpük (PS) levhalar
Polistiren – Parçacıklı köpük - TS 7316 EN 13163’e uygun
Isıl iletkenlik grupları 35
40
İZOCAM İZOPOR
Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar
Ekstrüde polistiren köpüğü – TS 11989 EN 13164’e uygun
Isıl iletkenlik grupları 30
35
40
İZOCAM FOAMBOARD10.1460-650 0.15 2 / 5


0.065


0.07

360-460 0.075 2 / 5


0.08


0.085


0.09
10.2


10,2,1
0.035

(>45) 0.04 30-100
10,2,2
0.035

(≥10) 0.04 1 - 3
10.3


10,3,1


10.3.1.1≥ 15 0.035 20-50

≥ 20 0.04 30-70

≥ 30
40-100
10,3,2


10.3.2.1


10,3,2,1(≥ 25) 0.03 80-250


0.035


0.04
Sıra No Malzeme veya bileşenin çeşidi Birim hacim kütlesi1,2)
kg/m3
Isıl iletkenlik hesap değeri
 3) h
W/mK
Su buharı difüzyon direnç faktörü
4)
10.3.2.2 Ekstrüde polistiren köpüğü -TS 11989 EN 13164’euygun - Bina su yalıtımının dış tarafında 8) örneğinçatı örtüsünün 9)Isıl iletkenlik grupları30 (≥ 30) 0.03 80-250

35
0.035

40
0.04

İZOCAM FOAMBOARD


10,3,3 Poliüretan sert köpük (PUR) levhalar


10.3.3.1 Poliüretan sert köpük TS 2193, TS 10981 ve TS EN13165’e uygunIsıl iletkenlik grupları25 (≥ 30) 0,02515) 30-100

30
0.03

35
0.035

40
0.04
10.4 Fenol reçinesinden sert köpük (PF) levhalar


10,4,1 Fenolik sert köpük - TS EN 13166’ya uygunIsıl iletkenlik grupları30
0.03 10-50

35 (≥ 30) 0.035

40
0.04

45
0.045
10.5 Mineral ve bitkisel lifli ısı yalıtım malzemeleri (camyünü, taş yünü vb.) TS 901 EN 13162 10) ‘ye uygunIsıl iletkenlik grupları35
0.035

40 (8-500) 0.04

45
0.045 1

50
0.05

İZOCAM CAMYÜNÜ, İZOCAM TAŞYÜNÜ


10.6 Cam köpüğü


10,6,1 Cam köpüğü TS EN 13167’ye uygunIsıl iletkenlik grupları45
0.045

50
0.05

55 (100-150) 0.055 11)

60
0.06
Sıra No Malzeme veya bileşenin çeşidi Birim hacim kütlesi1,2)
kg/m3
Isıl iletkenlik hesap değeri
 3) h
W/mK
Su buharı difüzyon direnç faktörü
4)
10,6,2 Cam köpüğü - bina su yalıtımının dış tarafındaIsıl iletkenlik grupları45 (110-150) 0.045 11)

50
0.05

55
0.055
10.7 Ahşap lifli ısı yalıtım levhaları - TS EN 13168’euygunIsıl iletkenlik grupları35
0.035

40
0.04

45 (110-450) 0.045 5

50
0.05

55
0.055

60
0.06

65
0.065

70
0.07
10.8 Mantar yalıtım malzemeleriMantar levhalar - TS 304 EN 13170’e uygunIsıl iletkenlik grupları45 (80-500) 0.045 5-10

50
0.05

55
0.055Yorum Gönderme

1 Yorumlar

  1. Kutman Bey merhaba, bilgi amaçlı: MS Word formatında TS 825 standardın metni aşağıdaki adresten indirilebilir
    http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/08/20080826-7-1.doc
    Saygılarımla

    YanıtlayınSil

Teşekkür ederim